top of page

One Day

Client:

Why Do We Need Another Chair Exhibition
by THINKK Studio

Year:

2020

ด้วยข้อจำกัดทางด้านพื้นที่ เครื่องจักร และเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ ทำให้โรงงานตึกแถวขนาดเล็กตามท้องถนนมีความสามารถในการผลิตที่ไม่อาจเทียบเท่ากับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้เลย แต่ในข้อจำกัดเหล่านั้นกลับทำให้ช่างฝีมือในโรงงานขนาดเล็ก มีความสามารถในการพลิกแพลงการผลิต หรือ สร้างอุปกรณ์ในการทำงานขึ้นมาใช้เอง ได้อย่างน่าสนใจ

​เราเลือกที่จะชักชวนช่างชัช (ช่างทำรั้วประตูเหล็กดัด) มาสร้างผลงานชิ้นใหม่ด้วย 2 เหตุผล คือ หนึ่ง- เราชอบความคิดสร้างสรรค์ในการทำลวดลายเหล็กดัดต่างๆด้วยตัวเขาเอง และ สอง- เราชอบเครื่องมือต่างๆที่เขาทำขึ้นมาเอง เพื่อใช้ในการทำงาน

​ช่างชัชบอกกับเราว่า “ผมไม่เคยทำเก้าอี้เลย ไม่มั่นว่าจะทำได้มั้ย แต่คิดว่าน่าจะทำได้นะ”

​One day เป็นเก้าอี้ตัวแรกที่เราได้มีโอกาสทำงานร่วมกับช่างชัช เราจึงเลือกสร้างโครงเก้าอี้ให้เป็นเหมือนกรอบรูป ที่สามารถใส่ผลงานเหล็กดัดลายต่างๆของเขา ได้อย่างอิสระ เพื่อทำให้คนได้เห็นถึงศักยภาพของเขาอย่างเต็มที่ ซึ่งเก้าอี้ตัวต้นแบบนี้เป็นผลงานที่เราร่วมกันผลิตภายในระยะเวลาหนึ่งวัน และเราหวังว่าเก้าอี้ตัวนี้จะสร้างความมั่นใจให้ช่างชัชได้ไม่มากก็น้อย

​แล้ววันหนึ่ง..ในอนาคต เราคงจะได้เห็นเก้าอี้ลายเหล็กดัดอีกหลายลายจากฝีมือของช่างชัชในบ้านของใครสักคนหนึ่ง : )

bottom of page