Intersect

ease x LITEN - 2018

Jewellery design
-

In Collaboration with LITEN

คอลเล็กชั่น " Intersect " คือผลลัพธ์ของการเดินทางมาพบกัน ของสองสตูดิโอและสองวัสดุ LITEN และ  ease studio ต่างนำวัสดุที่ตนคุ้นเคยอย่างโลหะและผ้า มาสร้างสรรค์ชิ้นงานร่วมกัน ความพิเศษที่สำคัญ คือการเลือกใช้ผ้าเฟลท์ ซึ่งผลิตจากเส้นใยจากขวดพลาสติกรีไซเคิล มาจับคู่กับรูปฟอร์มพื้นฐานของเครื่องประดับที่เรียบง่าย โดยให้ความสำคัญกับทั้งสองวัสดุอย่างเท่าเทียม ผ่านกระบวนการผลิตที่ผสมผสานเทคโนโลยีและงานช่างฝีมือเข้าด้วยกัน 

For more information: