Blended

TCDC,  Bangkok Design week  - 2019

Embroidery shading installation.

-

การอาศัยอยู่ร่วมกันของผู้คนหลากหลายวัฒนธรรม เชื้อชาติ และศาสนา คือความน่าสนใจของย่านเจริญกรุงที่เราหลงใหล เราเลือกหยิบลายดอกไม้ 2 ชนิด คือดอกกุหลาบสัญลักษณ์แทนโบสถ์กัลหว่า หรือ mary rosary และดอกโบตั๋น สัญลักษณ์มงคลของชาวจีน แห่งชุมชนตลาดน้อย มาร้อยเรียงกับขึ้นเป็นร่มเงาด้วยเทคนิกงานปักจาก ease studio บนวัสดุกรองแสงคุณภาพสูงจาก Supreme Shading Net เปรียบเสมือนการอยู่ร่วมกันของชาวบ้านในบริเวณนี้ ที่ต่างมีวิถีของตนเองอย่างชัดเจน แต่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน

ตรอกทางเดินเล็กๆที่มีผู้คนสรรจรไปมาตลอดทั้งวัน จะสดใสและมีชีวิตชีวาทั้งในตอนกลางวันและกลางคืน รอต้อนรับผู้คนและนำทางไปสู่ชุมชนแห่งวัฒนธรรมที่สำคัญบริเวณหนึ่ง บนถนนเจริญกรุงแห่งนี้

Project: Thailand Creative& Design Center (TCDC)
Structure: SHER MAKER
Shading Materials supported: Supreme Shading Net